کارآفرینی بانوی کرد با دامداری و کشاورزی
کارآفرینی بانو کرد با دامداری

کارآفرینی بانوی کرد با دامداری و کشاورزی

کارآفرینی بانوی کرد با دامداری و کشاورزی

ثریا علیزاده آذر اهل مهاباد است ولی ساکن سنندج!

جدای از وظیفه اصلی اش که خانه داری است به دنبال علاقه خودش رفته است.

او یک دامدار است!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی کرد با دامداری و کشاورزی