کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی
کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی

کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی

کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی!

ایران از لحاظ دارا بودن تنوع گیاهان دارویی در دنیا جایگاه ممتازی دارد.

بخشی از گیاهان دارویی بومی ایران هستند و در هیچ کجای دنیا به صورت طبیعی یافت نمی شوند!

این تنوع گیاهان دارویی در ایران فرصتی استثنایی را برای ایجاد کسب و کارها و به ویژه راه اندازی مشاغل خانگی فراهم آورده است.

امروز به سراغ یک بانوی کارآفرین روستایی می رویم که از طریق گیاهان دارویی توانسته کسب و کار خانگی پر رونقی را ایجاد کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی روستایی با تولید داروهای گیاهی