کارآفرینی بانوی خلاق افغانستانی با پرورش بودنه (بلدرچین)
کارآفرینی بانوی افغانستانی با تولید و پرورش بودنه

کارآفرینی بانوی خلاق افغانستانی با پرورش بودنه (بلدرچین)

پرورش بودنه!

لحظه خوش برای کبری و تیمش که ۳ هفته تمام منتظرش بودند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی خلاق افغانستانی با پرورش بودنه (بلدرچین)