کارآفرینی با پرورش جلبک
کارآفرینی با پرورش جلبک

کارآفرینی با پرورش جلبک

جلبک گیاهی با خواص فراوان

جلبک جزو رستنی هایی است که فاقد ریشه،برگ و ساقه است و برای رشد خودش نیاز به مواد معدنی، نور خورشید، دمای مناسب و دی اکسیدکربن دارد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با پرورش جلبک