کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری
کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری

کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری

کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری!

وقتی کار و تلاش سن و سال نمی شناسد!

بانوی 70 ساله ای که تصمیم می گیرد تولیدی داشته باشد….

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری
ایده پرورش ماهی در قفس
پرورش ماهی در قفس

ایده پرورش ماهی در قفس

ایده پرورش ماهی در قفس! رودخانه ها و چشمه های فراوان، لرستان را به قطب تولید انواع آبزیان تبدیل کرده! برای استفاده ی بهینه از منابع آبی، طرح پرورش ماهی…

ادامه خواندن ایده پرورش ماهی در قفس