کسب و کار پرورش بزرگترین پرنده دنیا در خرمشهر
کارآفرینی با پرورش شتر مرغ

کسب و کار پرورش بزرگترین پرنده دنیا در خرمشهر

کسب و کار پرورش بزرگترین پرنده دنیا در خرمشهر!

وقتی که چند تا از رفقای شهر دست به دست هم می دهند و خوانوادگی کسب و کار خانگی راه اندازی می کنند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کسب و کار پرورش بزرگترین پرنده دنیا در خرمشهر
ایده پرورش شتر مرغ
ایده پرورش شتر مرغ

ایده پرورش شتر مرغ

ایده پرورش شتر مرغ!

در سال رونق تولید به سراغ یکی از جوانان فعال در استان فارس در این عرصه رفتیم.

صنعت پرورش شتر مرغ همانقدری که سودآور است، سختی و زحمت هم دارد!

نابرده رنج گنج میسر نمی شود!!!

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پرورش شتر مرغ