کارآفرینی با حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک
کارآفرینی برادران عرب پور با تولید ظروف نقره و فیروزه کوبی

کارآفرینی با حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک

کارآفرینی با حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک

آقای عرب پور توانسته با تعدادی نیرو برای اولین بار تابلو های نقره و فیروزه کوبی را در استان کرمان تولید کند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک