ایده پرورش زعفران به روش هواکشت
ایده پرورش زعفران به روش ایروپونیک

ایده پرورش زعفران به روش هواکشت

ایده پرورش زعفران به روش هواکشت!

وقتی کار علمی یک دانشجو حسابی گل می کند!

موضوع پایان نامه خانم محمودی در سال 94 بررسی کشت زعفران در منطقه سیستان بوده است که الان نتایج این پایان نامه به صورت عملی منجر به کارآفرینی شده است.

 

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پرورش زعفران به روش هواکشت
کارآفرینی با تولید گل های شاخه بریده به روش هیدروپونیک
کارآفرینی با تولید گل شاخه بریده

کارآفرینی با تولید گل های شاخه بریده به روش هیدروپونیک

هر رو برداشت گل دارند!

روزانه هر نفر شاغل در گلخانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ شاخه گل می چینید و آماده ارسال به بازار می کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید گل های شاخه بریده به روش هیدروپونیک
کارآفرینی با تولید علوفه هیدروپونیک
آموزش تولید علوفه هیدروپونیک

کارآفرینی با تولید علوفه هیدروپونیک

دامداری با علوفه شروع می شود و اگر علوفه نباشد دامداری معنایی ندارد!

گاو شیرده روزانه به بیش از ۵۰ کیلو گرم علوفه نیاز دارد.

بیش از ۷۰ درصد هزینه دامداری را علوفه و خوراک تشکیل می دهد

مشکلات ریز و درشت تامین علوفه را تقریبا همه دامدارها دارند بجز کارآفرین داستان ما!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید علوفه هیدروپونیک