کارآفرینی با راه اندازی مجتمع گل و گیاه

کارآفرینی با راه اندازی مجتمع گل و گیاه به سراغ بوستان و مجتمع گل و گیاه یکی از کارآفرینان خوش ذوق چسمتانی رفتیم که توانسته است مجموعه ای زیبا از انواع گل ها را پرورش دهد.