کارآفرینی با فرآوری انار
کارآفرینی با فرآوری انار

کارآفرینی با فرآوری انار

در مناطقی از ایران که باغ های انار فراوانی وجود دارد مانند ساوه می توان واحدهای فرآوری انار را راه اندازی کرد!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با فرآوری انار

تولید پودر پوست و هسته انار کسب و کار جدید

کسب و کار جدید با تولید پودر پوست انار و پودر هسته انار

صد دانه یاقوت دسته به دسته             با نظم و ترتیب یکجا نشسته

اما فقط دانه های انار یاقوت نیستند، پوست انار که به عنوان یک ماده ی دور ریختنی به ان نگاه می کنیم.

در گارگاه آقای عسگری که 2 ماه میشه راه اندازی شده به اندازه ی یاقوت های سرخ انار ارزشمند هستند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن تولید پودر پوست و هسته انار کسب و کار جدید