کارآفرینی با سنگ نمک تزیینی
تولید انواع محصولات با سنگ نمک تزیینی

کارآفرینی با سنگ نمک تزیینی

کارآفرینی با سنگ نمک تزیینی!

هر چند مسیر موفقیت ناهموار بود اما اراده ی خانم احمدی با همدلی اهالی روستا و حمایت مسولین محکم تر شد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با سنگ نمک تزیینی