کارآفرینی با تاسیس شرکت تولید فرش ماشینی
کارآفرینی با تاسیس شرکت تولید فرش

کارآفرینی با تاسیس شرکت تولید فرش ماشینی

در این قسمت با سید امید یوسفی کارآفرین افغانستانی مقیم کاشان آشنا میشویم

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تاسیس شرکت تولید فرش ماشینی