موفقیت مددجویان کمیته امداد در زمینه اشتغالزایی
حمید ترکمان مددجوی موفق در زمینه اشتغالزایی

موفقیت مددجویان کمیته امداد در زمینه اشتغالزایی

موفقیت مددجویان کمیته امداد در زمینه اشتغالزایی!

در این بخش موفقیت های تعدادی از مددجویان کمیته امداد در زمینه اشتغالزایی را بررسی می کنیم.

این افراد توانسته اند با استفاده از آموزش ها و تسهیلاتی که کمیته امداد در اختیارشان قرار داده خودکفا و مستقل شوند و برای تعدادی از افراد دیگر نیز شغل ایجاد کنند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن موفقیت مددجویان کمیته امداد در زمینه اشتغالزایی