تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در ایران و جهان
تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه در کاشان

تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در ایران و جهان

اولین دستگاه فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در کشور ایران و در جهان در کاشان مشغول به تولید محصول است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در ایران و جهان