رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین
خانم مولایی، اشتغالزایی برای معلولین

رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین

رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین! کارگاهی که با همت خانم مولایی در سال 96 برای تولیدات مختلف در زمینه خیاطی و شمع سازی برای معلولین ایجاد…

ادامه خواندن رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین
کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان
کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان

کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان

کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان! دست هایی که حرف می زنند! چرخ هایی که می چرخند و صداهایی که شنیده نمی شوند!   خانم درودی، کارآفرین در حوزه…

ادامه خواندن کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان
کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی
مهدیه خیرآبادی کارآفرین در حوزه تولید عروسک

کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی

کارآفرینی مرکز تولیدی – حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی – حرکتی!

امروز به گزارشی از مرکز تولیدی حمایتی ایلیا در استان مرکز می پردازیم که برای تعداد زیادی از معلولین جسمی-حرکتی شغل ایجاد کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی
کارآفرینی به سبک معلول جسمی-حرکتی خرامه ای
کارآفرینی به سبک معلول جسمی حرکتی

کارآفرینی به سبک معلول جسمی-حرکتی خرامه ای

کارآفرینی به سبک معلول جسمی-حرکتی خرامه ای

در این پست با معلول  جسمی- حرکتی اهل شرستان خرامه همراه می شویم!

آقای زارع معلول جسمی-حرکتی که از 5 سالگی دچار معلولیت شده اما معلولیت هیچگاه نتوانست مانع پیشرفت او شود!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی به سبک معلول جسمی-حرکتی خرامه ای