رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین
خانم مولایی، اشتغالزایی برای معلولین

رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین

رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین! کارگاهی که با همت خانم مولایی در سال 96 برای تولیدات مختلف در زمینه خیاطی و شمع سازی برای معلولین ایجاد…

ادامه خواندن رویش جوانه های امید با ایجاد اشتغال برای معلولین
کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان
کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان

کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان

کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان! دست هایی که حرف می زنند! چرخ هایی که می چرخند و صداهایی که شنیده نمی شوند!   خانم درودی، کارآفرین در حوزه…

ادامه خواندن کارآفرینی برای معلولین با تولید لباس بیمارستان