ایده پردازی در اولین رویداد ملی استارتاپ محصولات کنجدی
عندلیبی ایده پردازی در محصولات کنجدی

ایده پردازی در اولین رویداد ملی استارتاپ محصولات کنجدی

ایده پردازی!

اولین رویداد ملی استارتاپ محصولات کنجدی در اردکان، پایتخت محصولات کنجدی ایران!

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پردازی در اولین رویداد ملی استارتاپ محصولات کنجدی