اشتغالزایی با مجسمه سازی
کارآفرینی با مجسمه سازی

اشتغالزایی با مجسمه سازی

اشتغالزایی با مجسمه سازی! از ایده تا عمل و نقش هایی در ذهن که هنرمندانه بر خاک بی جان مجسم می شود. آقای دادجو 18 سال پیش پا به این…

ادامه خواندن اشتغالزایی با مجسمه سازی
کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی
کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی!

امروز به سراغ بانوی کارآفرینی رفته ایم که با با وام خوداشتغالی که از کمیته امداد دریافت کرده توانسته کارگاه مجسمه سازی راه اندازی کند و برای 6 نفر هم شغلی ایجاد کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی