کارآفرینی با صادرات پای مرغ
کارآفرینی با فراوری پای مرغ

کارآفرینی با صادرات پای مرغ

چند وقتیه بخش از تولید ۱۲۴ هزار تنی پای مرغ مازندران به صورت خام صادر می شود.

در این پست گزارشی از صادرات پای مرغ و لزوم ایجاد واحد های فراروی پای مرغ در کشور را ملاحظه می کنید

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با صادرات پای مرغ