کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین
کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین

کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین

 پرورش بز سانن و بز آلپاین توسط زوج کارآفرین میبدی آقای خانه، دندان پزشک با 29 سال سابقه و خانم خانه، دبیر با 27 سال سابقه کار است. این زوج…

ادامه خواندن کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین

کسب و کار پرورش بز سانن

پرورش بز سانن کسب و کاری عالی و پربازده! یکی از ظرفیت های موجود در کشور که برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه کمتری به آن شده دامداری و دامپروری است!…

ادامه خواندن کسب و کار پرورش بز سانن