ایده پرورش بز آلپاین
کسب و کار پرورش و تکثیر بز آلپاین

ایده پرورش بز آلپاین

پرورش بز آلپاین

رشته کوه های آلپ فرانسه نه تنها خواستگاه ورزش های زمستانی است بلکه خواستگاه بزهای کوهی است که این روزها در مازندران پرورش داده می شود!

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پرورش بز آلپاین