کارآفرینی با تولید مواد شوینده
تولید کننده مواد شوینده در مهاباد

کارآفرینی با تولید مواد شوینده

کارآفرینی با تولید مواد شوینده

گام هایی که اینبار محکم تر و مصمم تر از همیشه در مسیر تولید برداشته می شود.

آقای صدیقی پس از سال های کارآفرینی در خارج از کشور حالا به وطنش بازگشته تا در مسیر رونق تولید ملی عرق به وطنش را معنی کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید مواد شوینده