تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در ایران و جهان
تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه در کاشان

تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در ایران و جهان

اولین دستگاه فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در کشور ایران و در جهان در کاشان مشغول به تولید محصول است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن تولید اولین فرش ماشینی 1500 شانه واقعی در ایران و جهان
کارآفرینی به نام احد عظیم زاده
کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

سرزمین نخبگان

نویسنده و کارگردان: فاطمه سادات محمد پور

شرایط سخت همچون کوهی سوزان سرشت خام انسان را همچون فولاد آبدیده می کند.

قهرمان این قسمت با ثروت افسانه ای خود شاهد زنده ایست بر این مدعا.

شخص خودساخته ای که نه با پشتوانه ثروتی باد آورده بلکه با سعی و تلاش و اندکی امید توانسته به رویاهایش جامه عمل بپوشاند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی به نام احد عظیم زاده