کرم‌ خوراکی تامیلیو غذای محبوب فیلیپینی ها
کرم‌های تامیلوک، غذای محبوب فیلیپینی‌های با جرات

کرم‌ خوراکی تامیلیو غذای محبوب فیلیپینی ها

کرم‌ خوراکی تامیلیو

کرم‌ خوراکی تامیلیو نام موجودیست که در تنه‌ی درختان مرده در منطقه ای در فیلیپین زندگی میکند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کرم‌ خوراکی تامیلیو غذای محبوب فیلیپینی ها