ریشه های بی پولی من، گام نخست!
ریشه های بی پولی من

ریشه های بی پولی من، گام نخست!

ریشه های بی پولی من، گام نخست!

در این پست با آقای مهندس علی اکبری، نویسنده و مشاور و مدرس کسب و کار همراه می شویم تا اولین گام از 6 گام موثر در ریشه های بی پولی من را بررسی کنیم!

با آکادمی کسب و کار تک ایده در این پست همراه شوید!

(بیشتر…)

ادامه خواندن ریشه های بی پولی من، گام نخست!