کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی
مهدیه خیرآبادی کارآفرین در حوزه تولید عروسک

کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی

کارآفرینی مرکز تولیدی – حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی – حرکتی!

امروز به گزارشی از مرکز تولیدی حمایتی ایلیا در استان مرکز می پردازیم که برای تعداد زیادی از معلولین جسمی-حرکتی شغل ایجاد کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی
کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه تولید عروسک
کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه تولید عروسک

کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه تولید عروسک

تولید عروسک!

کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه ساخت عروسک

کارگاهی کوچک با اراده هایی بزرگ جایی که چرخ های خاطره انگیز قدیمی همراه با چرخ های امروزی زیر دستان هنرمند می چرخد…

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی هنرمند کارآفرین با راه اندازی کارگاه تولید عروسک