کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی
مهدیه خیرآبادی کارآفرین در حوزه تولید عروسک

کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی

کارآفرینی مرکز تولیدی – حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی – حرکتی!

امروز به گزارشی از مرکز تولیدی حمایتی ایلیا در استان مرکز می پردازیم که برای تعداد زیادی از معلولین جسمی-حرکتی شغل ایجاد کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی مرکز تولیدی-حمایتی ایلیا برای معلولان جسمی-حرکتی