کارآفرینی با تولید روکش صندلی ماشین
کارآفرینی با تولید روکش صندلی ماشین

کارآفرینی با تولید روکش صندلی ماشین

کارآفرینی با تولید روکش صندلی ماشین

با رشد روز افزون تعداد وسایل نقلیه در کشور بازار فروش لوازم جانبی و تزئینات داخلی آن نیز باالطبع رونق ویژه ای پیدا کرده است.

به سراغ  یکی از معدود کارگاه های تولیدی لوازم جانبی خودرو در شیراز رفته ایم.

با ما همراه باشید!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید روکش صندلی ماشین