سه دلیل بیکاری فارغ التحصیل دانشگاه ها
سه دلیل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه

سه دلیل بیکاری فارغ التحصیل دانشگاه ها

سه دلیل بیکاری فارغ التحصیل دانشگاه ها

بیش از 16 سال از عمرشون را در پشت نیمکت های مدرسه و صندلی دانشگاه می گذرانند اما هنوز با فضای کسب و کار آشنا نیستند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن سه دلیل بیکاری فارغ التحصیل دانشگاه ها