کارآفرینی بانوان هنرمند با تولید ظروف تزیینی سرامیکی
کارآفرینی بانوان هنرمند با تولید ظروف تزیینی سرامیکی

کارآفرینی بانوان هنرمند با تولید ظروف تزیینی سرامیکی

تولید ظروف تزیینی سرامیکی

سر پنجه های هنر در این کارگاه ساده حجم و نقش و رنگ را درهم می آمیزد تا خاک را کیمیا و زینت بخش این خانه کنند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوان هنرمند با تولید ظروف تزیینی سرامیکی