موفقیت طرح های اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد
خانم قاسمی، کارآفرین در حوزه پرورش قارچ

موفقیت طرح های اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد

روستای یوسف آباد در شهرستان بویر احمد جایی که خانم قاسمی به همراه خانواده 5 نفری خود حالا نه تنها زمینه اشتغال فرزندانش بلکه 30 نفر دیگر از بانوان روستا…

ادامه خواندن موفقیت طرح های اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد