کارآفرینی با پرورش ماهی در قفس
پرورش ماهی در قفس

کارآفرینی با پرورش ماهی در قفس

کارآفرینی با پرورش ماهی در قفس!

پرورش ماهی در قفس یکی از روش های عالی برای پرورش انواع ماهی در مناطقی است که دسترسی به دریا یا سد دارند.

در این گزارش با یکی از کارآفرینان موفق در حوزه پرورش ماهی در قفس آشنا می شویم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با پرورش ماهی در قفس