کسب و کار پرورش بوقلمون با کمترین امکانات
کسب و کار پرورش بوقلمون

کسب و کار پرورش بوقلمون با کمترین امکانات

کسب و کار پرورش بوقلمون با کمترین امکانات

اجرای طرح تله فود در روستای فاروغ مرودشت.

این طرح با حمایت سازمان جهانی غذا و همکاری جهاد کشاورزی توسط دوازده نفر بانوان سرپرست خانوار اجرا شد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کسب و کار پرورش بوقلمون با کمترین امکانات