Read more about the article کارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی
کارآفرینی با تولید مواد ضد عفونی

کارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی

کارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی!

آقای علی حسن آبادی کارآفرین خوش ذوق کرمانی برای مقابله با کرونا ویروس در کوتاهترین زمان این روزها واحد تولیدی خود را راه اندازی کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی