Read more about the article ایده تولید خرما در گرمسار
خرمای گرمسار

ایده تولید خرما در گرمسار

ایده تولید خرما در گرمسار!

یک شهروند خوش ذوق گرمساری که به باغداری و کشاورزی علاقه مند است توانسته از یک درخت نخل خرما حدود ۱.۵ تن خرمای قابل استفاده برداشت کند…

(بیشتر…)

ادامه خواندنایده تولید خرما در گرمسار