کاهش ۳۴ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی

شهرستان آران و بیدگل

کاهش ۳۴ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل از کاهش ۳۴ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی این شهرستان در سال جاری خبرداد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکاهش ۳۴ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی