Read more about the article کارآفرینی به نام احد عظیم زاده
کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

سرزمین نخبگان

نویسنده و کارگردان: فاطمه سادات محمد پور

شرایط سخت همچون کوهی سوزان سرشت خام انسان را همچون فولاد آبدیده می کند.

قهرمان این قسمت با ثروت افسانه ای خود شاهد زنده ایست بر این مدعا.

شخص خودساخته ای که نه با پشتوانه ثروتی باد آورده بلکه با سعی و تلاش و اندکی امید توانسته به رویاهایش جامه عمل بپوشاند.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی به نام احد عظیم زاده