ایده راه اندازی کارگاه سبزی پاک کنی در خانه
راه اندازی کارگاه سبزی پاک کنی در خانه

ایده راه اندازی کارگاه سبزی پاک کنی در خانه

ایده راه اندازی کارگاه سبزی پاک کنی در خانه!

درهای تلاش به نامش باز می شود و روایتی آغاز!

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده راه اندازی کارگاه سبزی پاک کنی در خانه
کارآفرینی با کشت سبزی
کارآفرینی با کشت سبزی

کارآفرینی با کشت سبزی

کارآفرینی با کشت سبزی

امروز می خواهیم به سرزمینی برویم که مردمانش زودتر از ما از خواب بیدار می شوند!

جایی که آفتاب پیش از آنکه بر دشت بتابد بر آنجا می تابد!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با کشت سبزی