Read more about the article ایده زهرگیری از زنبور عسل
دستگاه زهرگیری فرکانسی زنبور عسل

ایده زهرگیری از زنبور عسل

ایده زهرگیری از زنبور عسل!

زهر زنبور عسل یکی از تولیدات با ارزش زنبور عسل است که برای ساخت انواع داروها از آن استفاده می شود.

در این بخش با دستگاه اختراعی زهرگیر فرکانسی زنبور عسل توسط آقای حسن عظیمی، از شرکت کننده های مسابقه میدون، آشنا می شویم…

(بیشتر…)

ادامه خواندنایده زهرگیری از زنبور عسل
Read more about the article دانستنی های کسب و کار پرورش زنبور عسل
دانستنی های پرورش زنبور عسل

دانستنی های کسب و کار پرورش زنبور عسل

دانستنی های کسب و کار پرورش زنبور عسل

بعضی ها از زنبور عسل می ترسند اما زنبور عسل ترس نداره و میشه از زنبور پول درآورد!

آقای رضا اشرفی که کارآفرین جوان در حوزه پرورش زنبور عسل هستند و پول خوب درآوردن برای شما توضیحات خوبی در این زمنیه دارند!

(بیشتر…)

ادامه خواندندانستنی های کسب و کار پرورش زنبور عسل
Read more about the article بزرگترین مرکز پرورش ملکه زنبور عسل در ایران
بزرگترین مرکز تولید ملکه زنبور عسل در ایران

بزرگترین مرکز پرورش ملکه زنبور عسل در ایران

پرورش ملکه زنبور عسل

بزرگترین مرکز پرورش ملکه زنبور عسل در ایران در امیریه دامغان واقع شده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندنبزرگترین مرکز پرورش ملکه زنبور عسل در ایران
Read more about the article زنبور عسل, کارآفرین برتر!
زنبور عسل کارآفرین برتر

زنبور عسل, کارآفرین برتر!

زنبور عسل موجودی که عجیب ترین ماده خوراکی دنیا را تولید می کند.

در این پست با انواع تولیدات این موجود شگفت انگیز آشنا می شویم!

(بیشتر…)

ادامه خواندنزنبور عسل, کارآفرین برتر!
Read more about the article کارآفرینی با پرورش زنبور عسل
کارآفرینی با پرورش زنبور عسل

کارآفرینی با پرورش زنبور عسل

زنبور عسل

گشت و گذار این حشره اقتصادی در باغات و گون زارهای دامنه زردکوه بختیاری رزق و روزی زنبورداران را شیرین کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با پرورش زنبور عسل