ایده پرورش زعفران به روش هواکشت
ایده پرورش زعفران به روش ایروپونیک

ایده پرورش زعفران به روش هواکشت

ایده پرورش زعفران به روش هواکشت!

وقتی کار علمی یک دانشجو حسابی گل می کند!

موضوع پایان نامه خانم محمودی در سال 94 بررسی کشت زعفران در منطقه سیستان بوده است که الان نتایج این پایان نامه به صورت عملی منجر به کارآفرینی شده است.

 

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پرورش زعفران به روش هواکشت
کارآفرینی با تولید جعبه های بسته بندی زعفران و زرشک
کارآفرینی با تولید جعبه های بسته بندی زعفران

کارآفرینی با تولید جعبه های بسته بندی زعفران و زرشک

کارآفرینی با تولید جعبه های بسته بندی زعفران و زرشک!

هنر و تکنولوژی در خدمت اقتصاد!

امروز به سراغ جوان بیرجندی رفته ایم که با دستگاه برش و حکاکی روی چوب توانسته جعبه های زیبای بسته بندی زعفران و زرشک را تولید کند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید جعبه های بسته بندی زعفران و زرشک
کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه
کشت زعفران به روش آیروپونیک

کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه

گلخانه ۶۰۰ متر مربعی که نوعی محصول خاص تولید می کند: زعفران گلخانه ای!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه
کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه
کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه

کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه

چند روزی است مشغول برداشت گل های زعفران هستند!

از تیر ماه شروع به کشت زعفران کرده اند و بعد از ۵ ماه ثمره کار خود را که همان گل های زعفران است برداشت می کنند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با روش جدید کشت زعفران در خانه