Read more about the article کارآفرینی با کشت و پرورش فندق
کارآفرینی با کشت و پرورش فندق

کارآفرینی با کشت و پرورش فندق

زندگی در شهر را رها کرد.

فارق التحصیل رشته دام پزشکی, اگر چه زندگی خوب و راحتی در شهر  داشت اما سعی کرد آنچه آموخته را بکار ببرد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با کشت و پرورش فندق