شروع کسب و کار با دستان خالی

رضا سواری کارآفرینی که کسب و کار خود را با دستان خالی شروع کرد

کسی واقعا فکر نمی‌کرد که تولد یک جوجه و دو هزار تومان سرمایه و یک موتور سیکلت بتواند روزی سرنوشت یک منطقه محروم را تغییر دهد.

رضا سواری که در سال 61 با دو هزار تومان پول و یک قفس خالی و یک موتورسیکلت کسب و کار مرغ فروشی را در سطح کوره‌های آجرپزی و روستاهای مهاباد آغاز کرد.

او با پشتکار و جهاد اقتصادی و کوشش و تلاشش توانسته بیشتر از 300 عنوان جایزه و افتخار در سطح بین اللملی و داخل کشور به‌دست بیاورد.

رضا سواری به عنوان یکی از کارآفرینان بر‌تر و نخبه اقتصادی کشور و مرغدار و کشاورز نمونه از دست همه روسای جمهور کشور و وزرا و مقامات بلند پایه لوح و مدال افتخار دریافت نماید.

(بیشتر…)

ادامه خواندنشروع کسب و کار با دستان خالی