Read more about the article کارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش
بیرانوند کارآفرین در حوزه مرکز پحش

کارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش

کارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش!

تغییر نگرش از فقر به ثروت

جوانی که با دست خالی اما با کوله ای پر از پشت کار توانسته تحولی بزرگ در آینده ی شغلی خود ایجاد کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با راه اندازی مرکز پخش