Read more about the article 150 ایده کسب و کار تولیدی کوچک برای راه اندازی کسب و کار
150 ایده کسب و کار تولیدی کوچک برای راه اندازی کسب و کار

150 ایده کسب و کار تولیدی کوچک برای راه اندازی کسب و کار

فهرست مطالب ایده کسب و کار تولیدی کوچکامروزه، افراد زیادی درباره کسب و کارهای تولیدی با سرمایه کم و سود بالا سردرگم هستند. خب، اگر به دنبال ایده کسب و…

ادامه خواندن150 ایده کسب و کار تولیدی کوچک برای راه اندازی کسب و کار
Read more about the article راه اندازی کسب و کار با دستان خالی
راه اندازی کسب و کار با دستان خالی

راه اندازی کسب و کار با دستان خالی

راه اندازی کسب و کار با دستان خالی

دایی رضا کسب و کار خود را با دستان خالی شروع کرد!

(بیشتر…)

ادامه خواندنراه اندازی کسب و کار با دستان خالی
Read more about the article راهنمای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
راهنمای شروع کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار نوپا

راهنمای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

راهنمای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

خیلی از برندها امروز برند هستند و فردا روز هیچی نیستند!

نمی فروشید!

ورشکسته می شوید!

رقابت در قرن جدید در سال 2018 رقابت های میلیمتری است.

توی نشست خبری فروش نوکیا به مایکروسافت، مدیرعامل نوکیا بیان می کند:

ما هیچ اشتباهی نکردیم!

(بیشتر…)

ادامه خواندنراهنمای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
Read more about the article ایده راه اندازی کافه گلخانه
ایده راه اندازی کافه گلخانه

ایده راه اندازی کافه گلخانه

ایده راه اندازی کافه گلخانه

کار با گل  پر از حس تازگی است مخصوصا این که توی آب و هوای گرم هم زندکی کنید!

کارآفرین این بخش زهرا و مهدیه دو خواهر اهوازی هستند که ایده راه اندازی کافه گلخانه را عملی کرده اند!

(بیشتر…)

ادامه خواندنایده راه اندازی کافه گلخانه