Read more about the article کارآفرینی با تولید مواد شوینده
تولید کننده مواد شوینده در مهاباد

کارآفرینی با تولید مواد شوینده

کارآفرینی با تولید مواد شوینده

گام هایی که اینبار محکم تر و مصمم تر از همیشه در مسیر تولید برداشته می شود.

آقای صدیقی پس از سال های کارآفرینی در خارج از کشور حالا به وطنش بازگشته تا در مسیر رونق تولید ملی عرق به وطنش را معنی کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با تولید مواد شوینده