تولید پودر پوست و هسته انار کسب و کار جدید

کسب و کار جدید با تولید پودر پوست انار و پودر هسته انار

صد دانه یاقوت دسته به دسته             با نظم و ترتیب یکجا نشسته

اما فقط دانه های انار یاقوت نیستند، پوست انار که به عنوان یک ماده ی دور ریختنی به ان نگاه می کنیم.

در گارگاه آقای عسگری که 2 ماه میشه راه اندازی شده به اندازه ی یاقوت های سرخ انار ارزشمند هستند.

(بیشتر…)

ادامه خواندنتولید پودر پوست و هسته انار کسب و کار جدید