Read more about the article کارآفرینی با تولید ذغال از دورریختنی ها
کسب و کار تولید ذغال

کارآفرینی با تولید ذغال از دورریختنی ها

کارآفرینی با تولید ذغال از دورریختنی ها!

خاک اره معمولا جمع آوری می شود و در مرغداری ها مصرف می شود یا دور ریخته می شود.

کشورهای سوییس، هلند، دانمارک و آلمان از پیشگامان بازیافت زباله هستند.

میزان بازیافت در این کشورها بالای 90 درصد است.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با تولید ذغال از دورریختنی ها