برچسب: جوجه شتر مرغ

ایده پرورش شتر مرغ 0

ایده پرورش شتر مرغ

ایده پرورش شتر مرغ! در سال رونق تولید به سراغ یکی از جوانان فعال در استان فارس در این عرصه رفتیم. صنعت پرورش شتر مرغ همانقدری که سودآور است، سختی و زحمت هم دارد! نابرده رنج گنج میسر نمی شود!!!

کارآفرینی با پرورش شتر مرغ 0

کارآفرینی با پرورش شتر مرغ در ایران

کارآفرینی با پرورش شتر مرغ در ایران آقای مسعودی به همراه فرزندش در این مجتمع پرورش شتر مرغ به عنوان یک واحد مجهز در شمال استان فارس مشغول پرورش شتر مرغ, این حیوان پربازده, هستند