الیاف جوت (jute) و کاربردهای آن

الیاف جوت بعد از پنبه بیشترین تولید الیاف سلولوزی در جهان را داراست. جوت چیست؟ جوت در چه مناطقی کشت و فرآوری می شود؟ کاربردهای  الیاف جوت کدامند؟ مزایا و محاسن جوت کدامند؟ و پاسخ به بسیاری از سوالات در ادامه این مطلب یافت می شود