برچسب: جلبک اسپیرولینا

ایده های کارآفرینی دانشجویان حکیم سبزواری 0

ایده های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

ایده های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری جایی است که چند ماهی است محل کارآفرینی دانشجویان خلاق رشته زیست شناسی این دانشگاه شده است.

کارآفرینی با پرورش جلبک 1

کارآفرینی با پرورش جلبک

جلبک گیاهی با خواص فراوان جلبک جزو رستنی هایی است که فاقد ریشه،برگ و ساقه است و برای رشد خودش نیاز به مواد معدنی، نور خورشید، دمای مناسب و دی اکسیدکربن دارد.